celem kompletniejszej promocji wśród uczestników kongresu i zwiedzających targi.