Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach od 2007 roku. Od 8 lat odpowiedzialny za CKP Gorzyce. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 25 lat nauczyciel w ZS Gorzyce. W roku 2016/17 współpracował z ŁCDNiKP oraz IBE w Warszawie przy opisie kwalifikacji: “Obsługa maszyn sterowanych numerycznie do obróbki ubytkowej” oraz “Programowanie maszyn sterowanych numerycznie do obróbki ubytkowej”.