Dyrektor Marketingu i Współpracy Międzynarodowej AC Styria Klaster. Absolwentka Campus02 – Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Graz, gdzie ukończyła studia z marketingu międzynarodowego, a obecnie na tej samej uczelni studiuje zarządzanie innowacjami. Z klastrem AC Styria związana zawodowo od 7 lat.