Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Kieruje sprawami związanymi z kreowaniem polityki przemysłowej oraz rozwojem branż przemysłowych. Długoletni ekspert ds. wzrostu konkurencyjności sektora motoryzacyjnego w Polsce. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.