Dyrektor Operacyjny Morawsko-Śląskiego Klastra Motoryzacyjnego Ostrawa. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Brnie. Członek zarządu Czeskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego. Od 2007 roku kieruje Morawsko-Śląskim Klastrem Motoryzacyjnym, którego członkami są również firmy z Pilzna, Pragi, Hradca Králové i innych miast. W tym regionie produkuje się trzy miliony samochodów osobowych rocznie.