Menedżer ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive&Advanced Manufacturing. Prezes zarządu w firmie doradczej i coachingowej InnoCo. Ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Współpracuje z inwestorami na etapie tworzenia spółek technologicznych, a także przy finansowaniu rozwoju firm.