Dyrektor Biura Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, który koordynuje firmy motoryzacyjne na Podkarpaciu oraz powiązane z nimi przedsiębiorstwa kooperujące.