Konsul Honorowy RP w Styrii  / Dyrektor Generalny  TCM International / Założyciel i Udziałowiec ACstyria Autocluster GmbH.