Wiceprezes AUTOPART, gdzie od 9 lat zarządza procesami produkcyjnymi oraz logistycznymi. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku mechaniczno – energetycznym, programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzania Procesowego oraz studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie w ramach pracy doktorskiej prowadzi badania w firmach zrzeszonych w klastrze Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.