Właściciel AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU i ekspert branżowy w ośrodku Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalista z dziedziny transportu, z wykształcenia prawnik. Prowadzi szkolenia dla  inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów z zakresu czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczeń ładunków, przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Wykładowca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.