Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego i Artykułów Przemysłowych. Dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację.