Prezes Pilkington Automotive Poland, współzałożyciel klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, skupiającego podkarpackie firmy motoryzacyjne, którego od 3 lat jest prezesem. Z branżą automotive związany od ponad 20 lat. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w przeszłości wicewojewoda tarnobrzeski.