Kerstin Draxler
Dyrektor Marketingu i Współpracy Międzynarodowej AC Styria Klaster