Ladislav Glogar
Dyrektor Operacyjny Morawsko-Śląskiego Klastra Motoryzacyjnego Ostrawa