Prof. Jarosław Sęp
dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa