Krzysztof Zaręba
Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej