Adam Sikorski
prezes stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna