Paweł Wideł
Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego