Henryk Michalik
Przewodniczący Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Motoryzacyjnego