Dorota Kaleta
starszy wizytator Kuratorium Oświaty