Maciej Karasiński
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy