Jarosław Augustynowicz
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach