z przedstawicielami krajowych i zagranicznych firm.